Wat is StadsdorpZuid?

welkom

 

StadsdorpZuid is een initiatief van bewoners om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen. Zelf de regie voeren over ons eigen leven.

Ons werkterrein is de Apollobuurt & Prinses Irenebuurt in Amsterdam

 

Een jonge coöperatie

Wij zijn een jong initiatief en willen StadsdorpZuid samen met onze buurtgenoten vormgeven. StadsdorpZuid haakt in op ontwikkelingen in de samenleving en wil een open en moderne gemeenschap vormen, waarin het prettig ouder worden is. Mensen blijven tegenwoordig het liefst zolang mogelijk wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving met ondersteuning en hulp dichtbij. Sinds de start in oktober 2010 hebben wij ons bestaansrecht, gezien de snelle groei van het ledental en omvang activiteiten, duidelijk aangetoond.

Wij willen ons niet afzonderen in een exclusieve, veilige omgeving (gated community) maar samen blijven wonen met andere generaties, actief blijven en ons inzetten voor anderen. Onze leden ontplooien de nodige initiatieven om samen hun eigen netwerk te vergroten en hun eigen wensen te realiseren. Hierdoor helpen wij ook vereenzaming te voorkomen. StadsdorpZuid is een coöperatie, de organisatievorm die het beste past bij de doelstelling om door samenwerking gemeenschappelijke belangen te behartigen.
———————————————————————————————————-

Activiteiten kalender

Informatie over alle komende activiteiten: klik hier!Winterkalender 2015 – 1e 3 maanden
———————————————————————————————————–

Pijlers: thuiszorg, vaklieden, nabuurschap

StadsdorpZuid spant zich in voor goede en betaalbare dienstverlening voor de leden. Wij streven naar thuiszorg die voldoet aan onze wensen, kleinschalig, persoonlijk en met een vast team zorgverleners.

StadsdorpZuid bemiddelt tussen leden en professionele vaklieden zoals schilders, installateurs, klusjesmannen, soms met Stadsdorpreducties. Daarnaast beschikken wij over adressen waar leden, die zelf niet willen of kunnen koken, maaltijden kunnen krijgen die lekker, gezond en betaalbaar zijn (ook thuisbezorgd).

StadsdorpZuid stimuleert modern nabuurschap hetgeen inhoudt dat onze leden een beroep kunnen doen op elkaar als reguliere hulp te zwaar of niet direct beschikbaar is. Het gaat dus om hulp die tussen “wal en schip” valt. Hiervoor is sociale cohesie tussen leden nodig. Wij hebben al veel initiatieven genomen om dit te bevorderen. Wij hebben ons werkgebied onderverdeeld in 10 kleinere zgn. binnenbuurten. Op deze schaal kunnen leden elkaar gemakkelijk leren kennen en meer voor elkaar gaan betekenen. Ook functioneren door leden zelf opgezette kringen rond bepaalde thema’s. Zo is er een film-, een wandel- en een bridgekring. Er is een toneel, opera en milieukring en zijn er eetkringen. Hiernaast organiseren wij regelmatig thema-bijeenkomsten, inloopborrels en excursies. (Klik op nabuurschap)

Partners

StadsdorpZuid was van oktober 2010 tot oktober 2012 een proefproject. In de proefperiode kregen wij steun van het landelijke burgerinitiatief ILC Zorgvoorlater, dat zich o.a. richt op het bevorderen van nieuwe vormen van woonzorg en dienstverlening voor ouderen (www.ilczorgvoorlater.nl). ILC-ZVL ziet StadsdorpZuid als een eerste initiatief in een grote stad in Nederland, vergelijkbaar met de Village Movement in Verenigde Staten. Hiernaast ontvingen wij startsubsidie van enkele fondsen en krijgen wij steun van zorginstelling PuurZuid en de Rabobank. (Klik op partners)

———————————————————————————————————–

Evaluatieonderzoek StadsdorpZuid

Voorbij het experiment, Tom van Oosterhout, zie Nieuws, klik hier!!

———————————————————————————————————–

Lid worden of donateur?

Wij willen op eigen benen te staan. Dat is inmiddels met meer dan 370 betalende leden gelukt. Leden wonen bij voorkeur in de Apollo- en Irenebuurt. Per 1 januari 2014 zijn ruim 360 mensen lid. De contributie bedraagt € 7,50 voor alleenstaanden en € 11,25 voor twee samenwonenden per maand. Wij genieten inmiddels de steun van enkele tientallen donateurs. Donateurs schenken tenminste € 25,- per jaar. Bankrekeningnummer StadsdorpZuid: NL86RABO0123440513

U kunt lid of donateur worden, maar u kunt zich ook opgeven als geïnteresseerde, dan houden wij u op de hoogte. Geïnteresseerden betalen niets om geïnformeerd te blijven, maar kunnen geen gebruik maken van onze bemiddeling en andere diensten. Het ledengedeelte van onze website is niet voor donateurs en geïnteresseerden toegankelijk. Zie ook pagina ‘Contact’ op deze website.

Wilt u meer weten?

Stuurt u ons dan uw vragen of opmerkingen via info@stadsdorpzuid.nl of bel ons op nummer 06 – 2534 5641. Klik voor meer informatie op Wat doen wij. In kort bestek vindt u ook informatie in onze nieuwe flyer. Klik hier!!