stadsdorp zuid samen eten en een goed gesprekpg
stadsdorp zuid samen op stap bij artzuidjpg
stadsdorp zuid heen en weer kanta
stadsdorp zuid 18. de wandelkring wandelt samen op zondag
stadsdorp zuid vrijheidslunch lezing stolpersteine
stadsdorp zuid 21. de tuinkring is samen in de tuin
stadsdorp zuid 15. buurtfoto winter in het hart van zuid
stadsdorp zuid 3. boulesdusudkrinsg

Bestuur

Uit onze leden is een Bestuur gevormd dat bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en bestuursleden.

Voorzitter Machiel van der Woude

7. boulesdusud machiel

Werd in 1949 geboren in de Dijsselhofkliniek en woonde tot zijn twaalfde in de Apollobuurt. Sinds 1986 woont hij met Judith van Kranendonk daar weer. Ze hebben samen drie kinderen en zeven kleinkinderen. Studeerde sociologie en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte vervolgens op het snijvlak van onderzoek en beleid bij een interuniversitair instituut en de rijksoverheid op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.

Was vanaf 1998 tot 2015 directeur van het Instituut Asbestslachtoffers en werkte daarna nog parttime bij een advocatenkantoor op het terrein van bestuursrecht en bemiddeling. Heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij Hurley, AFC, de stichting Goed Genoeg, de operastichting Intermezzo, de kunstenaarssociëteit De Kring en de Sociëteit Olympisch Stadion. Werd in 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontving in 2012 de Gouden Speld van de KNVB en in 2013 de Erepenning van de Sportraad Amsterdam. Is sinds september 2018 voorzitter van Stadsdorp Zuid.

Penningmeester  Joris Baurichter

Geboren 8-3-1958 te Enschede. Woont sinds 1982 in Amsterdam en sinds 1992 in Amsterdam Zuid, destijds nog Nieuw Zuid geheten. Studeerde economie in Groningen met als afstudeerrichting financiële bedrijfseconomie. Begonnen als corporate finance bankier bij Barclays Bank PLC in Amsterdam en later als private banker bij de Bank Mees Pierson en Delta Lloyd Bank. Voor de laatste een hypotheekportefeuille opgezet. Vervolgens voor eigen rekening en voor derden gewerkt in onroerend goed aan- en verkoop, ontwikkeling en beheer. Penningmeester geweest voor onder andere LTC Festina en reeds eerder Stadsdorp Zuid. Getrouwd met Tineke Boom en samen hebben ze een zoon en een dochter, beiden net afgestudeerd.

Secretaris  Marjan Lubbers

Geboren 20-02-1952 in Den Haag. Weduwe sinds 1995; en vervolgens sinds 2004. Woont sinds 1996 in Amsterdam Zuid, met veel plezier. Altijd samen met teckels en poezen; sinds kort met teckel Pientje en poes Saar.
Studeerde economie in Rotterdam, en later heeft ze nog een Masters in Organization Development gehaald in Los Angeles.
Heeft tijdens haar studie het initiatief genomen voor studievaardigheidscursussen op de economische faculteit in Rotterdam. Na haar afstuderen kreeg ze hiertoe een vaste baan van de EUR. Heeft daarna mee gebouwd aan de oprichting van de Open Universiteit in Heerlen vanaf 1983. Vanaf 1989 heeft Marjan tot aan haar pensioen op Nyenrode gewerkt. Daar heeft ze in al die jaren een hele portefeuille opgebouwd van leiderschaps programma’s. Eerst voor jonge managers, later voor senior managers en directeuren, en tenslotte voor leden van Raden van Bestuur en commissarissen. In de laatste 2 jaar vóór haar pensioen in 2017 is ze directeur geweest van het Executive MBA van Nyenrode.
Marjan is vrijwilliger bij ArtZuid. Daarnaast is ze coördinator van zo’n 100 vrijwilligers leesbegeleiding van Het Gilde Amsterdam. Zelf verzorgt ze 1x per week leesbegeleiding op de Olympiaschool aan de Stadionkade. Tot 2020 was ze lid van het bestuur van de Lutherhof, belast met de toewijzing van woningen. In 2018 was Marjan reeds eerder lid van het bestuur van StadsdorpZuid. Sinds die tijd is zij ook lid van de Evenementen commissie, sinds begin 2021 als voorzitter.

Roland de Haas

img 6104 2

Geboren in Amsterdam (1949).
Opgegroeid in Bussum.
Economie gestudeerd in Amsterdam (UvA).
Gewoond in Centrum en Zuid (Schubertstraat, nu Minervalaan). Getrouwd met Stance, twee zonen, vier kleinkinderen.
Stance is architectuurhistoricus.

Werkzame leven speelde zich af rondom reclame. Directeur diverse reclamebureaus en brancheorganisatie. Daarna adviespraktijk recovery management en begeleiden startups. Bestuursfuncties bij opleidingsinstituten Communicatie (MBO en HBO) en Hallo Academie. Fundraising Sail 2010. Bestuurlijk actief of geweest in diverse VVE’s. Redactie Birdie (Amsterdamse Golf Club). Informele betrokkenheid Minervabuurt. Hulp aan buren. Moeizaam om in contact te komen met de gemeente over infrastructurele zaken.

Ambassadeur Jacques Allegro

Hij is in 2009 het initiatief gestart en tot 2016 de voorzitter geweest van StadsdorpZuid. Jacques Allegro is de initiator, het eerste lid en voorbeeld voor vele naderhand opgerichte Stadsdorpen. Jacques is de Ambassadeur voor StadsdorpZuid. Daarnaast houdt hij zich inmiddels meer bezig met het landelijk netwerk rond burgerinitiatieven en zorgcoöperaties. Hij onderhoudt eveneens contacten met de vele Stadsdorpen die naar dit voorbeeld zijn opgericht. Zie de website Amsterdamse Stadsdorpen. De gemeente Amsterdam heeft in 2020 Jacques de Frans Banninck Cocqpenning toegekend. http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/overzicht-stadsdorpen/

Erelid Mary van Vucht

mary

Gestopt met het bestuurswerk, dat op 20 maart 2012 begon. Ze blijft zich inzetten voor de website, de nieuwsbrief, bepaalde evenementen en zaken op digitaal gebied. Tijdens de jubileumviering op 1 oktober 2010 beloond met de Amsterdamspeld. De waardering is in de ALV van 2024 verder onderstreept: ze is toen benoemd tot Erelid van StadsdorpZuid.

Lid van Verdienste Marjolijn Witzenhausen † 2022

Marjolijn is jaren onze sympathieke en betrokken secretaris geweest. StadsdorpZuid kende haar de staat lid van verdienste toe. Helaas is Marjolijn in 2022 overleden.

Erelid  Anneke Huygen † 2023

Sinds de oprichting van StadsdorpZuid de Spin in het web, vraagbaak en steun voor alle leden. Heeft eveneens in 2020 de Amsterdamspeld mogen ontvangen wegens de jarenlange inzet en maatschappelijke betrokkenheid bij de Amsterdamse samenleving. Helaas is op 13 september 2023 ‘onze’ Anneke overleden.