stadsdorp zuid samen eten en een goed gesprekpg
stadsdorp zuid samen op stap bij artzuidjpg
stadsdorp zuid heen en weer kanta
stadsdorp zuid 18. de wandelkring wandelt samen op zondag
stadsdorp zuid vrijheidslunch lezing stolpersteine
stadsdorp zuid 21. de tuinkring is samen in de tuin
stadsdorp zuid 15. buurtfoto winter in het hart van zuid
stadsdorp zuid 3. boulesdusudkrinsg

Activiteiten

In Stadsdorpzuid worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zij zijn de pijlers waarop nabuurschap steunt. Vele activiteiten initiëren de leden zelf. Dit zorgt voor een divers aanbod dat aansluit bij de interesses van de leden.

Kringactiviteiten en Lezingen

Gedurende de jaren zijn er veel verschillende activiteiten organisch gegroeid binnen Stadsdorpzuid. Om het overzicht te behouden, hebben we deze ‘Kringen’ onderverdeeld in verschillende thema’s:

  • Verdiepend: In deze kringen staan inhoudelijke en educatieve activiteiten centraal. Denk hierbij aan boeiende lezingen in het theaterzaaltje van Hotel Apollofirst maar ook aan filosofie-kringen of leeskringen waar boeken besproken worden.
  • Cultureel: Binnen deze kringen komen culturele activiteiten aan bod, zoals het bezoeken van musea, het bijwonen van voorstellingen.
  • Sportief: Voor de sportieve leden zijn er diverse mogelijkheden zoals wandelen, fietsen, tafeltennissen en jeu-de-boulen. Deze kringen bieden de gelegenheid om samen te bewegen en actief bezig te zijn.
  • Recreatief: De recreatieve kringen richten zich meer op ontspanning en gezelligheid. Hierbij kun je denken aan samen koffie drinken, uit eten gaan of gezamenlijk naar de film gaan. Samen zingen, elkaars tuinen bezoeken en nog veel meer.

Elke kringactiviteit heeft een eigen webpagina met een toelichting op de betreffende activiteit, hoe daarbij aan te sluiten en wie de coördinator is. Deze zijn alleen in te zien als je lid bent.

Support, Dienstverleners en Services voor StadsdorpZuid Leden

Via het (besloten) ledenmenu kun je ledenlijsten, support- en serviceonderdelen vinden. Zo is er een webpagina met Vaklui en Dienstverleners met gegevens van betrouwbare vaklieden. Bij de webpagina Zorg vind je verdere informatie en gegevens over zorgverleners. De Zorg-Supporter staat klaar om te helpen bij eventuele vragen over zorg, terwijl de Digi-Supporter je kan assisteren bij digitale vraagstukken. Op de Homepagina worden de agenda en de 15 eerstkomende evenementen geplaatst, zodat deze tevens zichtbaar zijn zonder in te loggen. Details echter alleen toegankelijk als je lid bent.
Nieuwsberichten worden op de website bij de menu-optie Nieuws geplaatst. Dat deel is openbaar. Daarnaast ontvang je bij een lidmaatschap, deze tweewekelijkse nieuwsbrieven met actuele informatie en activiteiten ook in de eigen mailbox.
Een of twee keer per jaar organiseren we een Introductie koffieochtend voor nieuwe leden in het Apollofirst theaterzaaltje aan de Apollolaan. Dit is een uitgelezen kans om andere leden te ontmoeten en meer te leren over wat StadsdorpZuid te bieden heeft.
Eén keer per jaar houden we een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om mee te praten en beslissingen te nemen over het beleid van StadsdorpZuid. Daarnaast organiseren we eens in de twee jaar een Dorpspleinbijeenkomst om samen de koers uit te zetten en belangrijke zaken te bespreken.

Klik hier om lid te worden