10-13 juli in het Ketelhuis het eerste Silver Screen Filmfestival Amsterdam

Naast het succesvolle congres werk ik (Mary van Vucht) mee aan het eerste Silver Screen Festival Amsterdam. Dit doe ik omdat ik de beeldvorming via de media over ouderen vaak erg eenzijdig gekleurd vind en omdat ik nu eenmaal graag help met organiseren.

Wat is Silver Screen?

Van 10 -13 juli 2018 is in het Ketelhuis het eerste Silver Screen Filmfestival Amsterdam. Een filmfestival met films over ouder worden, voor jong en oud. Het festival laat films zien over actieve ouderen. Een gevarieerd programma van nieuwe en wat oudere films waarin ouderen de hoofdrol spelen. Films die de grote diversiteit van ouder worden laten zien. Die je raken, inspireren en die aanleiding zijn voor een gesprek. Ouder worden, daar heeft iedereen wel beelden bij. Die zijn lang niet altijd positief. Veel beelden van ouderen zijn bovendien stereotypen. Een broze man met een rollator, een vrouw die eenzaam uit het raam staart. Kleurloos, kwetsbaar. Of de energieke gepensioneerde babyboomer die niets anders meer doet dan reizen, sporten of op de kleinkinderen passen. Het andere uiterste. Die beelden doen geen recht aan de veelzijdigheid van het ouder worden. Het Silver Screen Filmfestival Amsterdam wil daarom bijdragen aan een meer realistisch beeld. De films geven ouderen én jongeren aanleiding om na te denken over het eigen beeld van ouderen. Ook is er ruimte om met mensen van verschillende leeftijden in gesprek te gaan.

Thema’s

Beeldvorming van ouderen en het contact tussen generaties lopen als rode draden door het festival. Daarnaast is er aandacht voor vriendschap, relaties en intimiteit op latere leeftijd en voor de betekenis van kunst en cultuur voor jong en oud. Klik op de trailer

Voor wie is het bestemd

Het festival is voor Amsterdammers van alle leeftijden. En extra leuk als je met iemand van een andere generatie komt. Misschien leuk om met je dochter of zoon naar toe te gaan? Een aantal StadsdorpZuidleden hebben zich al opgegeven om als vrijwilliger tijdens dit festival gastvrouw of gastheer taken te vervullen. Wil je meer weten? Mail naar m.vucht@upcmail.nl

Voor alle dagen klik hier dan kom je op de website en vind je alle details.

Mary van Vucht