16 september: Algemene Leden Vergadering Vooraankondiging

Vooraankondiging

Datum en tijd staan vast dat is 16 september aanvang 10 uur. Noteert u dat alvast in uw agenda? De locatie staat nog niet vast en we hopen dat het niet nog een keer met ZOOM moet. We hopen natuurlijk dat het dan weer fysiek kan in het zaaltje van Apollofirst maar … dat is nog niet definitief.