19 april 10 uur al genoteerd?

Op 19 april is de Algemene Leden Vergadering. Noteert u het alvast in uw agenda.