28 maart 16.00: Lezing Rico Schuijers over Mentale Fitheid

Wie goed wil functioneren en presteren, moet zijn aandacht erbij houden. Dat geldt in de sport, in muziek-, toneel- en dansspel, het bedrijfsleven, voor de politie en brandweer, het onderwijs, en ook gewoon in het dagelijks leven. Koppie erbij: dat klinkt eenvoudig, maar we laten ons gemakkelijk afleiden van taken en plannen die we ons hebben voorgenomen. Iedereen herkent wel de gedachten die je kunnen afleiden: ‘ik had het me anders voorgesteld’, ‘ik doe het niet zoals ik van mezelf gewend ben’, ‘ik ben te nerveus’, ‘ik heb mijn dag niet’, kortom gedachten die maken dat je niet gefocust ben. Focussen lijkt ook niet meer vanzelfsprekend in een tijd waarin we blootstaan aan externe prikkels zoals de mobiele telefoon, social media en e-mail.
Rico Schuijers, ’s Nederlands bekendste sportpsycholoog, zal ons aan de hand van zijn ‘trainings’ model meenemen hoe je je beter leert te focussen op datgene waar het je echt om te doen is. Hij zal niet alleen een aantal voorbeelden bespreken van de wijze waarop hij bijvoorbeeld sporters of musici ondersteunt in hun voorbereiding op belangrijke prestaties; ook zal hij ons het een en ander laten oefenen. Een boeiend onderwerp! Niet alleen voor topsporters of musici of het bedrijfsleven, maar zeker ook voor ons stadsdorpers! Wij hopen u allen dus weer in groten getale te ontmoeten op 28 maart om 16.00 in het Apollo First Hotel.

Rico Schuijers (www.pro-task.nl/rico-schuijers) is opgeleid als sportpsycholoog aan de universiteit van Nijmegen. Hij begon al in 1990 een eigen bedrijf, promoveerde een aantal jaar later aan de Sporthochschule van Keulen, en is voormalig voorzitter van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. In zijn dagelijks werk begeleidt hij niet alleen topsporters en teams die zich richten op o.a. de Olympische Spelen. Hij geeft daarnaast, vanuit zijn expertise over prestatiedruk en stressmanagement, ook trainingen en lezingen aan dirigenten en musici, dansers, acteurs, leerkrachten, bedrijfsleven, luchtverkeersleiders, politie, ondernemingsraden, etc. Ook heeft hij enkele boeken geschreven. Hij is bezig zijn trainingen ‘Mentale Kracht’ te combineren met trainingen op het gebied van bewegen, eten en slapen. Dat leidt tot een totaalconcept voor verbetering van mentale en fysieke fitheid. Hij is een graag geziene spreker in vele sectoren van het bedrijfsleven, omdat er vele parallellen zijn tussen sport en bedrijfsleven op het gebied van motivatie, spanning, concentratie en zelfvertrouwen. Hij treedt regelmatig samen met bekende topsporters op in seminars van de grotere corporate bedrijven in Nederland (binnenkort met Kjeld Nuis!)

NB. De volgende lezing is op 1 mei in plaats van eind april.