4 Mei herdenking Apollolaan.

Tot grote spijt van het Comité 4 mei herdenking Apollolaan zal de herdenking dit jaar niet door kunnen gaan. De Gemeente Amsterdam heeft alle 4 mei herdenkingen verboden, het corona virus staat de herdenking in de weg. Het is extra jammer, omdat er vorige week een plaquette is toegevoegd aan het monument met de 29 namen van de gefusilleerden. Deze plaquette zou deze week onthuld worden, maar ook dat is niet doorgegaan. Het is nu de bedoeling om de herdenking én de onthulling van de plaquette te verplaatsen naar 24 oktober. Het is dan precies 76 jaar geleden dat de fusillade plaatsvond op de Apollolaan.

 

Dan is er nog een mooi initiatief van het Nationaal 4 en 5 mei comité. We moeten op 4 mei samen thuis herdenken. Het comité heeft bedacht dat we om samen verbonden te zijn en stil te staan bij 4 mei het een mooie gedachte zou zijn om met elkaar bloemen te laten leggen bij één van de vele monumenten in het land. Wij roepen u op om te kijken op de site: 4en5mei.nl en u aan te melden voor € 4,50 een bos rood, wit en blauwe bloemen te doneren en deze op 3 of 4 mei te laten neerleggen bij diverse oorlogsmonumenten. Op de site kunt u een monument aangeven waarvan u vindt dat de bloemen gelegd “moeten” worden. Een mooi gebaar aan 4 mei en een mooi gebaar aan de Nederlandse bloementelers. Gezien de korte voorbereidingstijd “moet” u zich voor 28 april aanmelden via de site 4en5mei.nl

We hopen u te zien op 24 oktober in de Apollolaan.

Jet Key
voorzitter comité 4mei herdenking Apollolaan

www.4mei-apollolaan.nl