Nieuws Zorg en Wonen


Wooninformatiemarkt voor Ouderen

De informatiemarkt van dinsdag 13 september in de Oranjekerk was gericht op langer zelfstandig wonen als 55 plusser en georganiseerd door de gemeente Amsterdam.

StadsdorpZuid heeft zich gepresenteerd op deze informatiemarkt dinsdag 13 september in de Oranjekerk (de Pijp) met nieuw promotiemateriaal. Het was een komen en gaan van belangstellenden. Er waren veel partijen vertegenwoordigd: woning coöperaties zoals  Ymere, Stadgenoot, Rochdale, de Key, Eigen Haard Buurtorganisaties zoals Combiwel Buurtwerk, Vrijwilligerscentrale, Stadsdorpen zoals Stadsdorp Rivierenbuurt,  Stadsdorp De Pijp en StadsdorpZuid.
Dorine Klautz, Cordaan, Markant, OWA 50+, Flying Squad, Sociaal Loket, Buurtteam Zuid,  Politie, Team Veiligheid.
Joris Baurichter en Mary van Vucht hebben hier belangstellenden voorzien van informatie over StadsdorpZuid.
Er is door de Werkgroep Communicatie en het bestuur nieuw promotiemateriaal gemaakt. Dat hebben we daar reeds gebruikt en uitgereikt. In de volgende nieuwsbrief kom ik er op terug.

Zelf had ik vragen over Sociaal Loket en Buurtteams.
Bij wie moet je nu terecht , wat doen ze als je vragen of problemen hebt.
Aangezien  het Sociaal Loket en de Buurtteams in een soort transitie zijn heb ik hierbij wel een schemaatje waarin verduidelijkt wordt wanneer moet je nu bij het Buurtteam zijn en wanneer bij het Sociaal Loket.

Sociaal Loket Buurtteam
Generalisten Specialisten in multidisciplinair team
WMO-aanvragen Verwijzen naar SL voor WMO-aanvragen
Geen hulpverleners Gespecialiseerde hulpverleners
Kortdurende hulp Traject mogelijk
Vrijwel meteen afspraak mogelijk Wachttijden voor afspraak
Inloop mogelijk Geen inloop
Soort sociale ANWB (wegwijzer), brede kennis Binnen team zoeken naar hulpmogelijkheid