Aanwezigheid niet-leden bij SDZ bijeenkomsten en activiteiten

Er komen nogal eens verzoeken binnen van niet-leden om toch bij door SDZ georganiseerde bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn (kringen, lezingen, werkgroepen, etc).
Dit is helaas niet mogelijk. Wij zijn een coöperatie voor en door leden, die contributie betalen om deel te kunnen nemen aan alles dat binnen SDZ wordt georganiseerd.
Leden kunnen wel eenmalig een niet-lid als introducé meenemen, om kennis te laten maken met de activiteiten binnen SDZ. Voor verdere deelname is het noodzakelijk om lid te worden.