Activiteiten najaar FilosofieKring

Interesse in filosofie? Deze Kringleden bestuderen wijsgerige thema’s/auteurs en onderzoeken wat ze hierbij denken en begrijpen. De FilosofieKring, onder leiding van Damiaan Meuwissen, kan nieuwe leden gebruiken. De kringleden filosofie komen 1 x per 14 dagen bij elkaar, op een woensdag van 16.00 tot 18.00 bij iemand thuis. Korian Heyboer coördineert.

Zie voor contactgegevens en meer informatie: Sociale activiteiten – Verdieping- de FilosofieKring