Age Friendly Wonen

agefriendlywonen.nl

Graag maken we u bekend met de vernieuwde website www.agefriendlywonen.nl die ontstaan is uit de werkgroep Wonen en inmiddels als aparte stichting is voortgezet door Dick van Alphen, Jan van Essen en Olga van den Berg. Op deze website kunt u zien waar deze stichting zich mee bezig houdt. Op onze website hebben we bij de webpagina werkgroep wonen eveneens een link aangemaakt.