Aging & Later Life

Wij publiceren graag onderstaand bericht:

Vanuit het onderzoeksprogramma Aging & Later Life, een samenwerking tussen het Amsterdam UMC, UvA, VU, het Universitair Netwerk Ouderenzorg en het Ben Sajet Centrum, wordt veel onderzoek gedaan naar vraagstukken waar ouderen mee te maken hebben. Om onderzoeken beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van ouderen, willen we ouderen meer betrekken bij deze onderzoeken. Om dit te kunnen doen, hebben wij een digitaal ouderenpanel opgezet. Onderzoekers kunnen via dit ouderenpanel de deelnemers vragen om mee te werken aan hun onderzoek. U kunt hierbij denken aan het betrokken worden bij de aanvraag voor een onderzoek, bij het opzetten van een onderzoek, bij de communicatie van uitkomsten, of u kunt gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek.

In dit panel willen wij ongeveer 200 mensen opnemen van 65 jaar en ouder die geïnteresseerd zijn in, en betrokken willen worden bij het verbeteren van het welzijn van ouderen.

Mijn verzoek aan u is of u mogelijkheden ziet om dit verzoek verder te verspreiden binnen uw netwerk.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ondergetekende voor meer informatie.
Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet,
Bernadette Jurriën
Bernadette Jurriën-Zaal | Management assistent Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh | Coördinator ouderenpanel Aging & Later Life
Afdeling Ouderengeneeskunde
Locatie VUmc | Kamernummer C-383 | Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam
T: (020) 4448320 | E: b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl
Afwezig: vrijdag
www.amsterdamumc.nl | www.vumc.nl / www.amc.nl