Algemene Leden Vergadering 17 april 13:30 uur

Algemene Leden Vergadering op woensdag 17 april zal in de middag plaats vinden. Locatie  Apollofirsthotel Apollolaan.

Aanvangstijd is 13:30 uur. Eindtijd ca 16:00 uur.

Uiterlijk 7 dagen voor de vergadering zullen alle vergaderstukken geplaatst zijn op: website ledenpagina

We verwachten dat u ze daar zelf zult openen, downloaden en printen.

  1. Notulen 2018
  2. Jaarverslag 2018
  3. Jaarcijfers 2018 en Toelichting
  4. Verklaring Kascommissie
  5. Voornemens voor 2019 (Zie Jaarverslag)
  6. Begroting 2019 en Toelichting

Secretaris Marjolijn Witzenhausen