Algemene Leden Vergadering

Het was een goed gelukte versie van de Algemene Ledenvergadering op donderdagochtend 25 juni. Een ‘bijeenkomst’ via Zoom, noodzakelijk door de aanwezigheid van het Corona-virus. Er waren 29 leden virtueel aanwezig. Frits van Servellen trad op als kundig technisch moderator. Het bestuur zat bijeen in café-restaurant Square op het Stadionplein en de overige leden haakten donderdag 25 juni om 10.30 aan vanuit huis. Onze voorzitter, Machiel van der Woude leidde de deelnemers door de agenda en stelde en passant vast dat 2019 een succesvol jaar was voor ons dorp. Vanaf maart 2020 werden veel activiteiten getorpedeerd door het virus. Een geanimeerde discussie ontstond bij het punt van de statutenwijziging. Daarop kwamen uit de ‘zaal’ een aantal zinnige op- en aanmerkingen. De voorzitter besloot naar aanleiding hiervan dit punt niet in stemming te brengen. Het bestuur neemt meer tijd om de aanbevelingen en opmerking te verwerken. De nieuwe statuten worden in een later stadium nogmaals voorgelegd aan de ledenvergadering ter goedkeuring. Het concept zal ruim van tevoren worden toegestuurd. De notulen van deze vergadering worden gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief.
Tijdens de vergadering nam Frits van Servellen afscheid als penningmeester van StadsdorpZuid.

De voorzitter sprak hem toe:

Beste Frits,
Op de ALV van 19 april 2018 trad je toe tot het bestuur van ons Stadsdorp. Je werd gevraagd voor de positie van penningsmeester omdat je op grond van je brede financiële ervaring de boekhouding van een coöperatie als de onze zeker in de vingers moest hebben. Dat was natuurlijk ook zo, waarbij je zorgvuldigheid hand in hand ging met een zekere strengheid: verkwisting van dorpsgeld was er beslist niet bij.

Maar je brede werkervaring in het bedrijfsleven en je analytisch brein brachten ons in de afgelopen twee jaar meer dan een bekwame penningmeester en dat alles heeft te maken met je daadkracht en je interesse voor wat er in ons dorp gebeurd. Je belangstelling voor de werkgroep Vaklui en Klussers is daar een goed voorbeeld van, die samen met Charles Stroom en Sylwia Kleyen nieuwe vorm en inhoud gaf. Maar ook je reflectie over wat het stadsdorp zou kunnen resp. zou moeten zijn, je actieve rol met het Zoomen én je werk m.b.t. de aanpassing van de Statuten typeren je bestuursperiode. Je was vaak met het stadsdorp bezig en keek daarbij ook nadrukkelijk mee wat andere bestuurs- en commissieleden voor ons dorp deden.

Ondanks je enthousiasme en inzet stop je er na twee jaar mee Frits. Misschien moet ik in plaats van ondanks wel dankzij zeggen. De veranderingen gingen je vaak niet snel genoeg, te veel bleef volgens jou liggen en ging op de oude vertrouwde voet door. Een en ander stak je zeker niet onder stoelen of banken. Dat neemt niet weg dat we het erg jammer vinden dat je het bestuur verlaat. Gelukkig heb je aangegeven dat je graag actief betrokken blijft bij Stadsdorp, daar zijn we erg blij mee.

En dan het cadeau. Daar zijn we als bestuur, zuinig als we door jou zijn opgevoed, terughoudend in. Maar met lege handen kan ik hier natuurlijk niet staan. Dus voor jou naar Van Rossem getogen, in de wetenschap dat je je graag verdiept in de politieke en sociale structuur van een land waar je ‘all over the world’ op vakantie bent. Mogelijk ga je na het lezen van dit boek ook op reis naar deze kolkende regio, waar de leiders wel een goed advies van jou kunnen gebruiken.

Samenvattend Frits: veel dank voor je bijzondere inzet en fijn dat je actief blijft. Prima de luxe!
Anneke, Marjolijn en Machiel

De vergadering verklaarde zich akkoord met de benoeming van Joris Baurichter als nieuwe penningmeester, een functie die hij al eens eerder bij StadsdorpZuid bekleed heeft. Machiel heette Joris welkom en feliciteerde hem met zijn benoeming. Marjolijn Witzenhausen werd voor een tweede termijn benoemd als secretaris.