Algemene Leden Vergadering (ALV) 10 april

Ondanks het mooie weer had onze ALV een goede opkomst. De terugblik op 2017 levert een mooi jaar en qua financiën de goedkeuring van de Kascommissie op. Op bescheiden wijze is er tijdens de vergadering afscheid genomen van bestuurder Kees Jansen, als man van het eerste uur en van een niet aflatende inzet voor ons stadsdorp op vele terreinen. Ook Dieter Croese nam afscheid . Hij is verhuisd naar Amstelveen. Dieter heeft naast het penningmeesterschap veel gedaan om de interactieve techniek van de vernieuwde website goed te krijgen. Bij het afscheid van beide heren wordt nog apart stil gestaan in kleiner verband. Na de bestuurswisseling is Frits van Servellen gekozen als nieuwe penningmeester. Zijn “fotootje en biootje” treft u aan bij het volgende bericht. Onze voorzitter roept de leden op om actief gebruik te maken van de vernieuwde website als het gaat om de eigen bijdragen en verhalen vanuit kringen, binnenbuurten, werkgroepen en bestuur. Er zal een behoeftepeiling onder de leden worden gehouden ter voorbereiding van ons Dorpsplein in het najaar.

Foto impressie van de Algemene Leden Vergadering 19 april jl in Apollofirst theaterzaaltje.
Goedkeuring Kascommissie
Secretaris Marjolijn Witzenhausen
Afscheid Penningmeester Dieter Croese
Afscheid Bestuurslid Kees Janssen