Algemene Leden Vergadering

De algemene Leden vergadering verliep vlot mede door de goede voorbereiding en duidelijke financiële verantwoording. Er zijn een paar belangrijke besluiten genomen waarvan we er 1 noemen nl. de samenstelling van het bestuur. Voortaan een klein bestuur waarin drie functies: Voorzitter Machiel vd Woude; Penningmeester Frits van Servellen en Secretaris Marjolijn Witzenhausen. We volstaan hier met een fotootje aan het begin van de vergadering. Alle stukken zullen tzt weer op de website worden geplaatst. Na afloop werd er in de bar nog geanimeerd met elkaar gesproken.