Algemene Ledenvergadering 25 juni gaat niet door

Beste Stadsdorpleden,

Het zal u niet verbazen dat ook de geplande Algemene Ledenvergadering op 25 juni a.s. geen doorgang kan vinden. U kent de beperkingen: er mogen geen grote groepsbijeenkomsten worden georganiseerd en we mogen elkaar niet nader komen dan 1,5 m. Dus bijeenkomen in ons vertrouwde ApolloFirst is geen optie. We zoeken naar mogelijkheden om op een andere manier te vergaderen opdat er toch de nodige besluitvorming kan plaatsvinden. Denk aan elektronisch vergaderen of stemmen per brief of e-mail. We zijn er nog niet uit. Statutair kan de Algemene Ledenvergadering worden verplaatst naar november of december van dit jaar, maar liever raadplegen we u eerder. U hoort van ons.

Let goed op uw gezondheid, blijf thuis en hou vol,

Machiel, Marjolijn, Frits