Amsterdam Zoemt, Creëer een bijenoase!

Campagne voor de wilde bij, bij u in de buurt

Naam fotograaf: Arie Koster

De wilde bij heeft het moeilijk; bijna de helft van de Nederlandse soorten wordt met uitsterven bedreigd. In Amsterdam wordt al hard gewerkt om het tij te keren. Ook GroeneBuurten en de Bee Foundation slaan de handen ineen om de bijen (en andere insecten) weer volop kansen te bieden in onze stad. Bewoners spelen een belangrijke rol, namelijk door van hun tuin, balkon of park om de hoek een wilde bijenoase te maken.

Campagne: Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase

In het nieuws verschijnen vooral alarmerende berichten over de sterfte onder de honingbij. Toch is de achteruitgang van de wilde bij niet minder dramatisch, integendeel zelfs. In Nederland komen naast de honingbij ruim 300 wilde bijensoorten voor, en al die bijen zijn cruciaal voor ons voedsel vanwege hun rol bij de bestuiving van planten, bloemen en bomen. Helaas wordt bijna 50 procent van die wilde bijen nu met uitsterven bedreigd.

Reden voor GroeneBuurten om zich in te zetten voor het voortbestaan van de wilde bij in de stad. Samen met de Bee Foundation organiseren zij de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase. Hiermee worden verspreid door de stad samen met bewoners voedselbronnen gecreëerd met inheemse planten. Gezamenlijk worden dit bijenlinten door de stad. En dat is hard nodig, aangezien bepaalde soorten wilde bijen maximaal 200 meter kunnen vliegen voordat ze weer voedsel nodig hebben. Ook vlinders, hommels en zweefvliegen profiteren van de inheemse begroeiing.

Het mooie is dat het op sommige plekken in de stad al iets beter gaat met de biodiversiteit. Dankzij verschillende maatregelen nemen hier de insectenaantallen weer toe. De stadsecoloog Remco Daalder ziet het gebeuren. Het helpt dat groenbeheer geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt, maar ook bloeiende geveltuintjes van stadsbewoners spelen een belangrijke rol. Met Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase wordt hier een extra impuls aan gegeven.

De aardigheid is dat betrokken gemeenteambtenaren aan de oorsprong van de campagne staan. Zij doneerden in december 2018 namelijk de waarde van hun kerstpakket aan de Bee Foundation, die dit nu via GroeneBuurten weer ten goede laat komen van de stad. En groenbeheer van de Gemeente is weer nauw betrokken bij de uitvoering.

De meerjarige campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Zo krijgen de oevers in het Vondelpark een insectvriendelijke make-over en zullen bewoners van de stad op verschillende manieren gemotiveerd worden om hun tuinen te vergroenen met inheemse planten. Er zijn voor hen gratis plantenpakketten, een lezing en de verkiezing van de bijvriendelijkste (gevel)tuin. Bij de start ligt de focus op Amsterdam Zuid, het werkgebied van GroeneBuurten. Uiteraard kunnen bewoners uit andere stadsdelen wel meedoen aan de activiteiten. In volgende jaren worden de pijlen gericht op andere delen van de stad.

DOEN:! Ga voor alle details van het programma en meer informatie naar de websites https://groenebuurten.nl/amsterdam-zoemt-creeer-een-bijenoase en www.bijenoase.nl
Aanmelden voor de activiteiten via info@groenebuurten.nl