Art Activities Amsterdam Rondleiding Zuidas

Josje Schoffer Huijzer organiseert rondleidingen op de Zuidas waarin zij veel aandacht besteed aan de internationale stijl van bouwen, duurzame toepassing van materialen, voorzieningen en de spannende ontwikkeling van dit deel van de stad laat ervaren. Misschien een activiteit voor een binnenbuurt uitje?

Terwijl Plan Zuid en Buitenveldert werden ontworpen als stadsuitbreidingen is de Zuidas gesitueerd op bestaand Amsterdams grondgebied dat overlapt met delen van deze beide oudere plangebieden. Vanaf ca 1975 begonnen zich hier grote kantoren te vestigen, in de nabijheid van het in 1978 geopende Station Zuid.
Binnen de kaders van het Masterplan Zuidas uit 1998 wordt nu gebouwd aan een hypermoderne gemengde stadswijk in hoge dichtheid. Tegelijk wordt daarbij aangestuurd op het maken van een verbindingszone tussen de aangrenzende stadsdelen, bijvoorbeeld door middel van het megaproject Zuidasdok. Recent opgeleverde kantoren als het New Yorks aandoende 900 Mahler van INBO en 1000 Mahler van OZ, maar ook woonblokken als Gershwin Brothers ontworpen door LEVS Architecten maken dat de Zuidas kan uitgroeien tot een uitzonderlijk stedelijk centrum.
De Zuid As refereert aan een Nieuw Tijdperk met andere eisen en verwachtingen en een hele andere sfeer. Een tijdperk waar ook de oude wijken mee geconfronteerd zullen worden, al was het maar door de toename van het bevolkingsaantal en de toename van nationaliteiten in de directe omgeving.

Er zijn 2 mogelijke rondleidingen:

1. inleiding en geschiedenis van het ontstaan van de Zuidas , een bezoek aan de maquette en een korte wandeling langs de eerst gebouwde Top-architectuur
Duur 1 uur tot anderhalf uur.
Vertrek bij hoofdingang WTC op het Zuidplein.

2. op veler verzoek een uitgebreider wandeling van west naar oost en terug langs 30 gebouwen die het hart van de Zuidas uitmaken en de diverse internationale architectuur representeren.
Duur 1 tot anderhalf uur, rond 2 km lopen.
Vertrek bij ingang café Loetje aan de Parnassusweg.

Kosten voor beide rondleidingen 10 euro p.p.

Opgeven bij Josje Schoffer Huijzer, 0651500340 of jhuijzer@hotmail.com
(ook voor welke rondleiding 1 of 2)
Data voor de rondleidingen: 29 mei 11 uur en  13 juni 11 uur.