Belangrijk bericht van de penningmeester:

Dit kwartaal zal wederom geen contributie worden geheven. De reden hiervoor is aan de ene kant de ruime kaspositie door minder uitgaven aan salaris van de coördinator en minder activiteiten door Corona. Aan de andere kant worden wij als coöperatie sinds 2020 door nieuwe wetgeving aangeslagen voor de vennootschapsbelasting op ons batig saldo. Reden te meer voor de geplande omzetting van coöperatie naar een vereniging, die niet belastingplichtig is.

De mogelijkheid om uw contributie te schenken aan een goed doel zoals in het eerste kwartaal zal nu niet worden gegeven gezien de administratieve werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

Joris Baurichter
Penningmeester