Bericht van de nieuwe voorzitter

Machiel van der Woude Nieuwe voorzitter van StadsdorpZuid

De kop is er voor mij af. Op 30 augustus jl. ben ik tijdens de ALV gekozen als voorzitter van het Stadsdorp Zuid samen met Marjan Lubbers, die ook zitting neemt in het bestuur.

Voor mij een eer en een grote verantwoordelijkheid, want het Stadsdorp vervult een belangrijke functie voor veel senioren met een groot aantal activiteiten en faciliteiten waardoor oudere bewoners zo lang mogelijk gezond, veilig en onder eigen regie thuis kunnen blijven wonen. Ik onderschrijf deze doelstelling van harte en doe daar graag mijn best voor, samen met veel andere leden die op allerlei gebied hun beste been voorzetten. Op de samenwerking binnen ons Stadsdorp en met andere belendende verenigingen en organisaties verheug ik mij bijzonder.

Na afloop van de drukbezochte ALV heb ik al kennis kunnen maken met een deel van onze ruim 430 leden. Ik hoop binnenkort ook de andere leden te kunnen ontmoeten bij de ledenbijeenkomsten, kringen, werkgroepen of bij één van de BinnenBuurten.

Marjan Lubbers Nieuw bestuurslid van StadsdorpZuid

Graag tot ziens.

Machiel van der Woude

machielwoude@gmail.com

 

Note van de redactie:

Over de ALV zullen we u in de volgende Nieuwsbrief meer melden.