Bericht van het bestuur

Dinsdag jl. zat heel Nederland gekluisterd aan de televisie om te horen wat onze premier ging vertellen over het versoepelen van de coronamaatregelen. De hoop dat een flink deel van de beperkingen zou worden opgeheven bleek ijdel. Mark Rutte vatte het als volgt samen: ‘voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf’. Ondanks alle druk uit de samenleving, de zwaar getroffen horeca voorop, hield onze liberale premier voet bij stuk, op advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan we de voorzitter Jaap van Dissel zo vaak in beeld hebben. Onze niet te benijden premier had wel een beetje goed nieuws: voor de basisscholen, kinderopvang en de jongeren onder de 18 die weer mogen trainen op hun sportclub. De rest van de beperkende maatregelen worden verlengd tot 20 mei as. Het verbod op evenementen tot 1 september, incl. het betaalde voetbal.

Wat betekent dit alles voor onze groep, die in deze dagen steevast als kwetsbaar wordt omschreven. Wat mag wel en wat mag nog steeds niet? We mogen naar buiten, rustig een rondje lopen of een boodschapje doen in de supermarkt. Kies daarbij wel tijden dat het niet zo druk is, want dan is de 1.5 meter afstand die we in acht moeten nemen heel goed te doen. Vermijdt dus de plekken waar mensen dicht op elkaar staan, zoals hoek Beethovenstraat/Gerrit van der Veenstraat. Op initiatief van ons dorp zal de buurtregisseur daaraan wat gaan doen door o.a. goed overleg met de bloemist ter plekke. Als je helemaal gezond bent is het ook mogelijk om af en toe bij elkaar op bezoek te gaan, maar vermijdt daarbij wel fysiek contact en blijf op de voorgeschreven afstand. Jammer genoeg is het nog niet gewenst om de kleinkinderen te ontvangen, noch op ze te passen. Dit ondanks het feit dat de basisscholen weer opengaan. Kleine kinderen vertonen weinig tot geen symptomen van het coronavirus, maar kunnen ons wel aansteken. Neem daarom geen risico.

Het is per saldo heel jammer dat de maatregelen niet verder versoepeld zijn, maar dit heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid van het virus en de angst voor een tweede golf. Daarom lijkt de door Rutte cs uitgezette voorzichtige koers van wijsheid te getuigen. Op deze manier worden de risico’s ingedamd en kunnen we in een rustig tempo toegroeien naar een normale situatie. Gelukkig mogen we, als we gezond zijn, op gepaste momenten naar buiten. En haal vooral ook dat buiten binnen. Zet de ramen af en toe wijd open, want het virus waait niet door de lucht. Er is, zij het dat nog een tijdje duurt, perspectief genoeg. Houd dus vol en blijf gezond!

Machiel, Marjolijn en Frits.