Bericht van het bestuur over Anneke Huygen

Beste vrienden,

Onze lieve en geliefde coördinator is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Haar dochter Lisette van Breugel heeft ons verzocht onderstaande brief met jullie te delen. We leven zeer met Anneke mee en zullen jullie op hoogte houden.

Het bestuur zal zorgen dat de coördinerende en administratieve werkzaamheden van Anneke zo goed mogelijk worden waargenomen. Nadere informatie hierover kunnen jullie binnenkort verwachten.

Mocht je Anneke een berichtje willen sturen mail dan naar info@stadsdorpzuid.nl of stuur een kaartje naar coördinatiepunt StadsdorpZuid, Olympiaplein 65 -II,  1077 CP Amsterdam.

Namens het bestuur,

Machiel van der Woude

Voorzitter