Bericht vanuit de Milieukring

Geïnspireerd door de uitzending van De Keuringsdienst van Waarde van 22 november j.l. over de aanwezigheid van microplastics in een groot deel van onze verzorgingsproducten het volgende.

De in veel verzorgingsproducten voorkomende microplastics komen via de afvoer in ons rioolsysteem terecht en kunnen er met de nu beschikbare middelen niet uitgefilterd worden. Zo komen deze kleine plastic deeltjes terecht in het water en via de vissen uiteindelijk ook op ons bord. De deeltjes zijn niet afbreekbaar en vrijwel niet te verwijderen met alle schadelijke gevolgen voor het milieu en onze gezondheid van dien.
Om na te gaan of een verzorgingsproduct microplastics bevat is er een app ontwikkeld: BTMB geheten (dat staat voor Beat the Microbead). Als je deze app opent en vlak vóór het etiket van het desbetreffende product houdt dan krijg je meteen bericht of er microplastics in verwerkt zitten. De tandpasta van een paar milieukringleden gaf aan: ‘Zero plastic inside’!
De app is eenvoudig te downloaden uit de app store op je telefoon. Er staat behalve de scan ook veel nuttige informatie over microplastics in de app. En na het scannen verschijnt het verzoek de barcode van het product te scannen en te verzenden waarmee je de Plastic Soup Foundation verder helpt met haar campagne. Op een simpele manier aan een beter milieu bijdragen, dat is eigenlijk de boodschap.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail