BinnenBuurt 4 in het paviljoen van Art Zuid

Op 15 juli is BinnenBuurt 4 voor het eerst na de ‘coronatijd’ weer bijeengekomen.
Met nieuwe trekkers: Jacques Allegro en Alide van der Meijden.
We hebben koffie gedronken in het paviljoen van Art Zuid.
De opkomst was nog niet groot, maar het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

Veel dank aan Franke Veldhuyzen die lang BinnenBuurt 4 naast haar BinnenBuurt 5 als coordinator heeft ‘getrokken’.