De lezing aanstaande woensdag, 7 november heeft als titel “Roofbouw in Zuid”

De lezing aanstaande woensdag , 7 november heeft als titel “Roofbouw in Zuid”
De lezing wordt gegeven door de historicus prof. Rudolf Dekker (Amsterdam 1951)
Rudolf Dekker deed eindexamen aan het Vossius Gymnasium, studeerde geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Op zijn naam staan talloze publicaties variërend van “Kinderen in de Gouden Eeuw’’ tot ‘’Lachen in de Gouden Eeuw’’
Recentelijk schreef hij een boek met als titel: ‘’Roofbouw in Zuid’’ . Het betreft de wildgroei in de aanpassing van huizen en gebouwen in onze buurt, aanbouw, opbouw, uitdiepen van kelders e.d. Met dit onderwerp en over andere ontwikkelingen in Zuid zal hij ons ongetwijfeld kunnen boeien. Zeker omdat hij zelf in onze buurt woont en lid is het bevriende Stadsdorp Vondelpark