De zomer is voorbij, tijd voor nieuwe activiteiten en bijzondere initiatieven

Voorzitter Machiel vd Woude

De vakantie zit er weer op, de zomerperiode is voorbij. Het was ontzettend warm, hopelijk hebben jullie ook af en ook echt kunnen genieten van de tropische omstandigheden. Natuurlijk wel in het besef dat Covid 19 nog steeds op de loer ligt en door onverantwoord gedrag flink kan toeslaan. Gelukkig telt ons Stadsdorp heel wat verstandige leden die goed in de gaten hebben wat wel en niet risicovol is. Wat betreft dit laatste: de scholen zijn weer begonnen en dat gaat soms gepaard met (te) veel drukte. Zoals op de hoek Beethovenstraat/Gerrit van der Veenstraat, in de nabijheid van de Albert Heijn en binnen deze supermarkt. We zullen die situatie nog eens onder de aandacht brengen van de betreffende officials.

25 juli jl. vond onze ALV plaats, het is alweer een tijdje geleden. Veel werd tijdens deze Zoom-bijeenkomst besproken, jullie hebben het allemaal kunnen lezen in het uitgebreide verslag van onze secretaris Marjolijn Witzenhausen. Een belangrijk punt betrof een voorstel om de statuten op een paar punten aan te passen. Afgesproken werd dat een gewijzigd voorstel in het najaar aan de ALV zal worden voorgelegd in een extra vergadering met inachtneming van de daarvoor vastgestelde voorbereidingstijd. Binnen afzienbare tijd horen jullie hier meer over.

Tijdens de ALV in juni werd afscheid genomen van Frits van Servellen als penningmeester, een functie die hij met veel verve vervulde. Gelukkig blijft Frits nauw betrokken bij ons stadsdorp, o.a. als moderator van de zoom-bijeenkomsten die in de komende tijd op de rol staan. Frits werd als penningmeester opgevolgd door Joris Baurichter, die deze functie al in de beginjaren van Stadsdorp Zuid op uitstekende wijze vorm en inhoud gaf. Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur werd opgemerkt dat een uitbreiding met één, maar liever nog met twee leden, wenselijk zou zijn. Er is een hoop te doen op het gebied van zorg, wonen, nabuurschap, dienstverlening, communicatie en ledenontwikkeling. In deze nieuwsbrief wordt deze behoefte nader onder woorden gebracht. Leden die het bestuur in de komende tijd willen komen versterken kunnen dat via onze coördinator Anneke Huygen laten weten. Aarzel niet!

Na deze tropische zomer staat weer het nodige op het programma. We hopen daarvoor in deze ongewisse Covid-tijd ook daadwerkelijk voldoende ruimte voor te krijgen. De BinnenBuurten starten nu stuk voor stuk hun activiteiten verder op en verschillende Kringen hebben de draad weer vol energie opgepakt. Dat geldt ook voor de Evenementencommissie die voor ons het nodige in petto heeft. Hoewel het grote lustrumfeest een tijdje in de ijskast is gezet onder invloed van de richtlijnen van RIVM en overheid hopen we binnenkort toch op een wat kleiner schaal aandacht te kunnen schenken aan het 10-jarig bestaan van ons stadsdorp. De jubileumcommissie is hiermee goed aan de slag. In een volgende nieuwsbrief meer nieuws daarover. Hopelijk, en dat tot slot, kunnen we in de loop van het jaar ook andere initiatieven begroeten, die het leven in ons stadsdorp verder verrijken. We laten ons graag verrassen.

Machiel van der Woude
Voorzitter