De Zuidas

Donderdag 9 januari was ik uitgenodigd om over Stadsdorp te vertellen tijdens het Zuidzone overleg in het informatiecentrum WTC gebouw op de Zuidas. Het betreffende overleg is met 2 organisaties: Zuidas en Zuidasdok. Zuidas is een afdeling van de gemeente Amsterdam. Zuidasdok is een projectorganisatie van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Samen zijn ze Amsterdam Zuidas. https://zuidas.nl/
In dit overleg – waar vertegenwoordigers van verenigingen van eigenaren maar ook gemeente en (verhuur) makelaars aan tafel zaten – heb ik StadsdorpZuid toegelicht. Men vond het een goed initiatief dat nu nog onbekend is maar ook op de Zuidas meer bekendheid moet krijgen. Er is afgesproken dat we met 2 bewoners – vertegenwoordigers uit dit overleg-  een nieuwe afspraak maken om te kijken hoe we dit gaan doen. De komende 5 jaar gaan er namelijk steeds meer bewoners op de Zuidas komen. Juist de toegang naar de Prinses Irene en Apollobuurt spreekt hen aan. Tijdens dit overleg hoorde ik dat er naast nog enkele kantoorgebouwen nog veel woningen en bewoners bijkomen. Koopwoningen maar ook sociale huur en vrije sector middenhuur woningen. Laten we StadsdorpZuid de komende jaren meer bekend maken in dit snel groeiende gebied. In 2025 zijn er evenveel bewoners op de Zuidas als in de Apollobuurt. Zie ook het bericht over de Zuidoever.

Mary van Vucht