Dienstverleners voorheen Vaklui en Klussers

Op de website van SDZ kunnen stadsdorpsgenoten onder het kopje DIENSTVERLENERS de vernieuwde en volledig up-to-date rubriek Dienstverleners vinden. De gelijknamige werkgroep is graag bereid om e.e.a. toe te lichten en feedback te vragen teneinde het geheel te optimaliseren en vooral tot leven te brengen!

In BINNENBUURTEN maken wij -de werkgroep- graag gebruik van de mogelijkheid om uitleg te geven over:
– hoe dit deel van de website makkelijk gebruikt kan worden
– het belang van participatie in dit praktische onderdeel van nabuurschap
– hoe actie en interactie belangrijk zijn om het dagelijks SDZ-leven iets makkelijker en lichter te maken

Een bijkomend voordeel is dat SDZ-leden de gezichten én aanspreekpersonen van de werkgroep leren kennen. Dat maakt toekomstig contact over individuele vragen gewoon wat makkelijker.

Charles Stroom, Sylwia Kleynen en Frits van Servellen
(werkgroep Dienstverleners)