Digi-Tips

Alle nieuwsbrieven, dus ook die van ons, komen indien u een gmail account hebt automatisch onder deze tab binnen. Misschien denkt u dat deze tab als map bestemd is voor ongewenste reclame, wat feitelijk niet het geval is. De precieze gronden waarop Gmail e-mails in een bepaalde tab onderbrengt, zijn onduidelijk. Echter als u een gmail account heeft en om te voorkomen dat onze nieuwsbrief door u over het hoofd wordt gezien, kunt u een kleine aanpassing in Gmail maken.
Versleep onze nieuwsbrief van de tab Reclame naar de tab Primair (de persoonlijke inbox). Gmail vraagt dan of alle nieuwe e-mails met hetzelfde afzenderadres ook onder de tab Primair geplaatst moeten worden. Het gewenste antwoord hierop is natuurlijk: ja.