Digitaal Fit

Het team Digitaal Fit is in december twee vrijdagen rond de feestdagen niet beschikbaar in het Trefpunt in de Brahmshof. Het betreft vrijdag de 22ste december en vrijdag de 29ste december. Wij zijn er dus nog de komende twee weken voor uw digitale vragen en daarna begroeten we u graag weer in het nieuwe jaar 2018.

Jeannette Weinberg, Oncko Grader en Mary van Vucht