Eenzaamheid in de stad.

Rupino Griffioen woonde enkele bijeenkomsten bij over eenzaamheid in de stad – en kan bv. de sessie in Pakhuis de Zwijger van maandag 8 juni 2017 aanbevelen om terug te kijken en te luisteren. https://dezwijger.nl/programma/alleen-in-rotterdam.

Beeldend wordt verteld hoe in Rotterdam op straatniveau eenzaamheid bestreden wordt, al sinds de jaren negentig. Verbazend en indrukwekkend. Enkele honderden straten! Ik suggereerde bij de vragenlijsten aan burgers ook te vragen over hoe men – eventueel zelf – uit eenzaamheid is gekomen – waar het zich voordeed – of hoe men denkt eventueel uit eenzaamheid weg te komen. Dat biedt handvatten richting oplossingen. De leidster van Eenzaamheid in Amsterdam (Gemeente, GGD, OiS), Marijke Andeweg noemde o.m. de stadsdorpen als een ontwikkeling ten goede in Amsterdam.

Een stadsdorplid / dame, antwoordde mevr. Andeweg dat stadsdorpen toch zo verschillend opereren, en niet zozeer tegen eenzaamheid ijveren. Ik bracht in dat onze BinnenBuurten toch een goede poging waren, (10 op ruim 400 leden), maar kon op repliek alleen instemmen dat enerzijds de BinnenBuurten toch niet helemaal slagen en voor tegengaan eenzaamheid toch te ‘groot’ zijn. Ik hoop ongelijk te krijgen.

Onze SdZ-leden zijn bevoorrecht om meerdere redenen, die eenzaamheid tegen gaan.

vrgr Rupino