Erfpacht nu afkopen vóór overgang naar eeuwigdurend?

Via onze oud-voorzitter bereikte mij de volgende bijzondere situatie die van belang kan zijn voor een aantal van onze leden. Bij het invullen van de rekentool van de gemeente door één van onze leden verscheen deze tussentijdse boodschap:

“U heeft aangegeven dat de AB 1994 voor u geldt en dat u nu de canon jaarlijks betaalt. Dat betekent dat u nog recht heeft op verlengde afkoop binnen uw huidige afspraken. Als u ervoor kiest om eerst verlengd af te kopen, dan verandert uw afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht. Wilt u hier meer over weten, stuur dan een mail naar inspraakerfpacht@amsterdam.nl.”

Alleen diegenen waarvoor de Algemene Bepalingen van Erfpacht 1994 gelden, hebben blijkbaar het recht voor een verlengde termijn tot maximaal 50 jaar de erfpacht af te kopen onder de bestaande voorwaarden. Mondeling schijnt de betreffende ambtenaar te hebben verzekerd dat het afkoopbedrag fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Het is goed mogelijk dat door eerst gebruik te maken van dit recht, de eventuele overstap naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel duidelijk voordeliger uitkomt. Indien voor u de Algemene Bepalingen1994 gelden is het aan te bevelen dit nader te onderzoeken. Informeer voor alle zekerheid bij de belastingdienst of de afkoopsom inderdaad fiscaal aftrekbaar is.

Om een indicatie voor verlengde afkoop te krijgen, dient een verzoek te worden gericht aan erfpacht@amsterdam.nl. Hierbij kunt u aangeven voor hoeveel jaar, tot maximaal 50, u zou willen afkopen. Dit recht tot verlengde afkoop mag slechts één keer worden uitgeoefend. Indien u of een vorige eigenaar van het pand al een keer van dit recht gebruik heeft gemaakt, kan het geen tweede keer.

Dieter Croese