Gebiedsagenda en gebiedsplan Oud-Zuid

Onderstaande informatie is van de gemeente over het gebied Oud-Zuid.

In het gebiedsplan leest u wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen dit jaar per prioriteit gaat doen. Het is geen uitputtende lijst van alle projecten in Oud-Zuid – er gebeurt nog veel meer, ook op het gebied van participatie – maar de plannen bieden een overzicht van onderwerpen die komend jaar extra aandacht krijgen.

In het gebied Oud-Zuid staan de komende vier jaar de volgende prioriteiten centraal:

  • Een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving
  • Gevarieerd woningaanbod en verbondenheid in de buurt
  • Meer zorg voor bewoners met een verborgen ondersteuningsbehoefte
  • Meer kansen en weerbaarheid voor kinderen en jongeren
  • Nieuw- en verbouwplannen die goed in de leefomgeving passen
  • Aandacht voor bijzondere plekken: Museumplein en Vondelpark

De gebiedsagenda en het gebiedsplan worden één dezer dagen op de  buurtpagina van Oud-Zuid geplaatst. Via deze link kunt u beide documenten alvast inzien. De gebiedsagenda 2019-2022 wordt voor definitieve vaststelling nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u nog andere vragen over de gebiedsagenda of het gebiedsplan ? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar in uw gebied.