Geen contributie eerste kwartaal 2021

Het bestuur heeft besloten in het eerste kwartaal van 2021 geen contributie te innen. Reden hiervoor is het feit dat er in 2020 bijna geen activiteiten georganiseerd konden worden en er daarmee ook minder kosten zijn gemaakt. Wel bieden wij de mogelijkheid om de contributie te schenken aan een goed doel. Een actie die werd geïnitieerd door Betty Schermer en Marijke Allegro en waarover u in de volgende nieuwsbrief meer kunt lezen.

Mocht u dit initiatief willen steunen met uw contributie van het eerste kwartaal dan kunt u dit aan de penningmeester laten weten middels een email t.a.v. jorisbaurichter@gmail.com, waarna medio februari uw contributie als schenking wordt gedoneerd aan een nog uit te zoeken goed doel. StadsdorpZuid zal deze donaties dan incasseren en voorfinancieren, zodat wij hopelijk in deze donkere tijden al kunnen helpen. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks aan dit initiatief schenken. Betty Schermer en Marijke Allegro komen snel met een voorstel. Maar als u wilt doneren stuur dan een mail naar de penningmeester.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail