Geen digitaal trefpunt op 30 maart

Op goede vrijdag zijn we niet aanwezig in de Brahmshof voor uw digitale vragen.

We wensen u mooie Paasdagen.

Mary van Vucht en Jeannette Weinberg