Gespreksgroep voor naasten van mensen met dementie

Binnen het Stadsdorp bestaat een kleine huiskamer-gespreksgroep voor partners van mensen met dementie. We komen eens in de vier weken bij elkaar. Het praten met anderen die min of meer in eenzelfde situatie zitten, blijkt voor de deelnemers erg prettig te zijn en echt steun te geven. Mocht u ook belangstelling hebben of iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd is, neem dan even contact met één van ons op.

Marijke Allegro    020 470 6010  allegromarij@gmail.com

Sjef van Bommel  06 230 48814 s.van.bommel@planet.nl