Grey Power Thema-avonden

Het onderzoeksprogramma Aging & Later Life biedt deze zomer 3 online thema-avonden aan rondom relevante onderwerpen voor ouderen:

Bijeenkomst 1 vindt plaats op 1 juni en heeft als onderwerp ‘eenzaamheid

Bijeenkomst 2 vindt plaats op 1 juli en heeft als thema ‘vallen: vitaliteit en zelfredzaamheid

Bijeenkomst 3 vindt plaats op 14 september en heeft als thema ‘zingeving en veerkracht

De nieuwste wetenschappelijke inzichten over deze thema’s komen aan bod, op een laagdrempelige manier. Er zijn boeiende sprekers uitgenodigd, die zowel vanuit academisch perspectief als vanuit eigen ervaringen hun verhaal doen. Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

De leden van het ouderenpanel zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze (gratis) bijeenkomsten.

Deze informatie willen we graag met u delen.

Voor elk van de 3 avonden zijn ze op zoek naar een panel lid (dus 3 in totaal) die samen met de experts in de studio aanwezig wil zijn en actief wil deelnemen aan de discussie. Als u hierin geïnteresseerd bent hoort Bernadette Jurriën dat graag. Voor meer informatie en aanmelding ouderenpanel@amsterdamumc.nl

Vriendelijke groet,

Bernadette Jurriën