Impressie uit de MilieuKring

Koffietentje

Toen de kornoelje in het Beatrixpark ging bloeien werd de rij bij het koffietentje bij het kinderbad in het Beatrixpark langer.

Meer wandelaars, joggers, fietsers, kinderen na school of thuisonderwijs, Amsterdammers die de natuur om de hoek ontdekt hebben in deze lange tijd van strenge beperkingen.

In de rij voor koffie en limonade bij de take-out veel mensen met een eigen beker in de hand om zich een drank te laten inschenken: wie volgt dit goede voorbeeld?

 

Omgevingsvisie 2050.

Stadsdorper, dit is dé mogelijkheid om je te verdiepen in de plannen van de Gemeente Amsterdam om over te stappen naar duurzame energie, naar hergebruik van materialen en grondstoffen. Meer groen in straten en op pleinen, nieuwe parken en groenstroken, tegengaan van hittestress en meer waterbergend vermogen van de stad. Met plattegronden en foto’s, en teksten voor afzonderlijke stadsdelen. Doughnut-economie?

Alles voor de kinderen van nu, die in 2050 in het midden van hun leven staan.
Wie wil niet meedenken en meedoen aan een stevige basis voor de toekomst van hen en van de komende generaties?

B&W van Amsterdam vragen ons onze mening te geven over deze Ontwerp-Omgevingsvisie 2050, vóór 3 maart al.
Voordien 250 bladzijden lezen. Mooie opdracht aan jezelf. Amsterdam 2050 www.amsterdam2050.nl
Misschien geeft dit document meer dan hoop bij de zorgen over klimaat-, corona- en andere crises.

Doughnut-economie

Leuk: in TIME 21 januari jl staat een verheffend stuk over de doughnut-economie in Amsterdam. Time Magazine.

Wie doet er mee? Jullie ideeën zijn welkom op info@stadsdorpzuid.nl.
De Milieukring

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail