In Balans

Bericht van Martin Schneider:  naar aanleiding van de vorige vermelding over de Valpreventie cursus In Balans in de Brahmshof kwamen er veel Stadsdorpers waarvan zich 10 hebben opgegeven. Door de Corona maatregelen hebben we in overleg met de GGD besloten om pas weer in maart te beginnen. Bij het bellen van de kandidaten om ze uit te nodigen voor de cursus blijken 7 van de 10 geen interesse meer te hebben?  Zou u in  uw nieuwsbrief hier nogmaals aandacht aan kunnen besteden?

Dat willen we natuurlijk doen.  In samenwerking en met subsidie van de Gemeente Amsterdam en de GGD gaat Stadsdorplid Martin Schneider weer een Valpreventie cursus IN BALANS in de Brahmshof organiseren. De werkgroep Zorg van Stadsdorpzuid beveelt u deze cursus van harte aan!

In de cursus komen alle facetten van het voorkomen van vallen aan de orde en ook leert u opstaan vanaf de grond mocht u gevallen zijn!

Er zijn minimaal 10 aanmeldingen nodig om het door te laten gaan. Opgeven kan via de telefoon FysiotherapieZuidas tel 020 6791933 of via e-mail fysiotherapiezuidas@gmail.com

Alvast dank, met vriendelijke groet

Martin Schneider