In memoriam Betty Hogeweg-de Haart

Ons bereikte het overlijdensbericht van Betty (H.P.) Hogeweg -de Haart. Op 4 juni 2021 is Betty op bijna 105-jarige leeftijd thuis rustig ingeslapen. Betty was een van onze eerste leden. Zij was bij de startbijeenkomst van StadsdorpZuid. Ze was tevens ons oudste StadsdorpZuid lid. Tijdens een van onze lezingen in het zaaltje van  Apollofirst is ze geïnterviewd en heeft ze boeiend verteld over haar leven dat in op 12 juli 1916 begon.  Op de overlijdenskaart staat vermeld: “hartverwarmende vriendschap met haar buren heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat ze tot het laatst zelfstandig thuis heeft kunnen wonen”.

Toen het nog kon werd Betty met mooi weer opgehaald om met ons in de tuin van het Apollofirsthotel nog een glaasje te drinken. Een bijzondere vrouw is van ons heengegaan. Wij zullen haar missen.

Betty zal op Zorgvlied worden begraven op vrijdag 11 juni om 11.00 uur.  Wij wensen haar familie sterkte met het verlies.