Informatiepunt Dementie


Binnen StadsdorpZuid is sinds kort het Informatiepunt Dementie actief. Het Informatiepunt kan door iedereen gebeld worden met vragen over dementie; men kan ook anoniem bellen. Het informatiepunt wordt ‘bemand’ door Jeannette Weinberg en Sjef van Bommel. Zij zijn ervaringsdeskundigen en hebben contacten met professionals. Op die manier hopen zij leden van Stadsdorp Zuid van dienst te kunnen zijn.

Sjef van Bommel
Vaste lijn: 020 – 6756660
Mobiel: 06 – 23048814

Jeannette Weinberg
Vaste lijn: 020 – 6766892
Mobiel: 06 – 41256000