INFORMATIEVE INTRODUCTIEBIJEENKOMST

Op 1 juni hadden we twee activiteiten georganiseerd. Eerst de INTRODUCTIEOCHTEND en later op de dag de WILDSCHUTBORREL

De koffie thee en wat lekkers stonden om half elf klaar. De leden die vanaf 2021 lid waren geworden, veelal in de coronatijd, hadden we persoonlijk uitgenodigd. Machiel heette iedereen welkom. Daarna een voorstelrondje. Het was al snel geanimeerd. Aan de hand van laten zien van alle menu-opties op het ledendeel en het toelichten van alle daar aan gekoppelde onderdelen van de website lichten Mary en Machiel toe hoe StadsdorpZuid in elkaar zit en werkt.  Dat bleek een gouden greep want zo kwamen alle onderdelen aan bod en er ontstond een levendige vraag en antwoord discussie. Rond 12 uur gingen de nieuwe leden nog wat napraten en al dan niet op de fiets huiswaarts.

In het najaar gaan we weer een bijeenkomst organiseren. Het werd zeer op prijs gesteld.  Mary van Vucht