Jeu-de-boule. We hebben de tweede ronde gehaald!

Na een gesprek  in het bestuur en gebiedsmakelaar hadden we het plan uitgewerkt en ingediend bij Buurtbudget Zuid 2021. We herbben de tweede ronde gehaald!.
Zie hieronder de reactie die we ontvingen.

Gefeliciteerd! Uw plan gaat door de volgende ronde van Buurtbudget Zuid 2021. Uw plan heeft voldoende likes (minimaal 75) ontvangen! Dit betekent dat uw plan doorgaat naar de tweede ronde waarin alle plannen worden getoetst op haalbaarheid.

Alle plannen met genoeg likes beoordelen we op basis van de volgende punten:

 • Uw plan is ingediend voor één van de gebieden (De Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid of Buitenveldert, Zuidas) van stadsdeel Zuid.
 • U woont zelf in stadsdeel Zuid en bent zelf actief betrokken bij het initiatief.
 • U bent als aanvrager minimaal 18 jaar.
 • Uw plan wordt gesteund door meerdere bewoners, ondernemers, of partijen in de buurt.
 • Uw plan is in 2022 uitvoerbaar.
 • U maakt geen onderscheid tussen ras, geslacht, geloof, seksuele voorkeur of herkomst in uw plan. Uw activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Uw initiatief voldoet aan de voorwaarden van het Reglement Buurtbudget Zuid 2021.
 • Uw plan is niet in strijd met andere projecten en/of het beleid van de gemeente Amsterdam.
 • Uw plan mag worden uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, bewoners, een stichting, een vereniging of een bedrijf.
 • Uw plan mag geen negatieve impact hebben op de omliggende buurten.
 • Plannen mogen geen politieke, commerciële en religieuze doelstelling hebben.

Wij kijken of uw plan realiseerbaar en fysiek haalbaar is binnen het aangevraagde budget. Hierbij wordt gelet op de kosten voor het uitvoeren van het plan, maar ook het eventuele onderhoud, het beheer en de benodigde personele inzet en inhuur. Daarnaast is het belangrijk dat de partijen die u nodig heeft voor de uitvoering van uw plan hiermee kunnen instemmen en dat hun inzet is meegenomen in uw budget. Het totale budget dat u aanvraagt is het budget waarmee het plan wordt gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de haalbaarheidstoets of op onze website: www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid

Wordt vervolgd….  namens bestuur.