Kerstboodschap Machiel van der Woude, voorzitter StadsdorpZuid

Beste vrienden,

Net als vorig jaar treffen we elkaar noodgedwongen op digitale wijze. Op 16 december 2020 sprak ik de hoop uit dat de ontwikkelde vaccins snel de weg zouden openen naar een normaal bestaan en dat ik bij de volgende kerstbijeenkomst nog maar heel even stil zou behoeven te staan bij het coronavirus dat dan alweer een tijdje tot het verleden behoorde. Maar het is sindsdien helaas anders gelopen met een verlenging van de Lock down en de invoering van de avondklok als gevolg van de oplopende besmettingen. Maar er gloorde medio dit jaar weer hoop, de derde coronagolf was op z’n retour en de samenleving ging weer open. Inmiddels zijn we weer terug bij af en er wordt juist ook door de komst van de Omicron-variant rekening gehouden met een situatie die wederom zeer ingrijpende maatregelen eist.

Het zal duidelijk zijn dat een en ander ons stadsdorp niet onberoerd heeft gelaten. Veel activiteiten moesten worden afgeblazen, allerlei plannen konden niet worden gerealiseerd. Het was bijvoorbeeld erg jammer dat de Dorpspleinbijeenkomst op het allerlaatste moment moest worden afgelast vanwege het grote risico voor onze leden. Voor een bruisende vereniging, zoals wij willen zijn, een buitengewoon moeilijke situatie, maar tegelijkertijd ook een geweldige uitdaging om toch die dingen te blijven doen die je van een gemeenschap als de onze mag verwachten: op het gebied van nabuurschap, onderlinge zorg, communicatie én vertier.

De bijeenkomst van vandaag is daar een goed voorbeeld van. De evenementencommissie heeft er alles aan gedaan om de traditionele kerstbijeenkomst tóch door te laten gaan, zij het dat dit vanuit het Apollofirst net als vorig jaar weer op gepaste afstand moet gebeuren. Marjan, Sjef en Theo zijn bovendien al het hele jaar druk in de weer om ons te plezieren met zeer interessante lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Veel dank daarvoor. Gelukkig hoefde niet alles gezoomd te worden en konden we in het Apollo First genieten van de presentaties van o.a. Coen Teulings en de gepassioneerde stadsecoloog Geert Timmermans.

Een bijeenkomst die ook doorgang kon vinden in het Apollo First Hotel was de Jubileumborrel op 1 september. Eerder hadden we op 1 oktober, noodgedwongen in kleine kring, het 10-jarig bestaan van ons stadsdorp gevierd bij La Lotteria. Maar wel met de belofte dat we dit feest met een veel groter aantal leden dunnetjes over zouden doen. Welnu, op 1 september was het zover, en kon ik een propvolle zaal verhalen over de vliegende start van ons stadsdorp in 2010 met een oprichtingsbijeenkomst waar maar liefst 100 buurtgenoten aanwezig waren en over het werk van de initiatiefgroep, die aan de basis stond van StadsdorpZuid. Naast Jacques en Marijke Allegro, die hun vrienden en buren betrokken bij hun droom, maakten Kees Jansen, Arthur Isaac, Renée van Soesbergen, Betty Schermer, Joep Hesseling, Jan Siegenbeek van Heukelom, Libeth van den Berg, Marianne Struik, Olga Advocaat en Alfred Schermer deel uit van deze groep. De superbelangrijke mensen van het eerste uur dus, hier nóg eens met ere genoemd. Jacques, Marijke, Kees, Renée, Libeth en Betty zijn nog steeds actief. Hulde! Het was op 1 september, alles bij elkaar, een geweldige jubileumborrel, na lange tijd was het weer eens echt feest in de tuin van Apollo First.

Dat goede gevoel namen we twee weken later mee naar onze Algemene Vergadering die natuurlijk ook in het Apollo First plaats vond. En net als de Jubileumborrel was dat een memorabele bijeenkomst. Niet alleen omdat de nieuwe statuten na een intensieve voorbereiding konden worden goedgekeurd en wij als stadsdorp nu als een echte vereniging te boek staan, maar ook omdat Anneke Huygen voor haar eminente en langdurige inzet als coördinator benoemd werd tot Erelid en secretaris Marjolijn Witzenhausen voor haar voortreffelijke werk tot Lid van Verdienste. Onze eerste twee laureaten. Daarnaast begroeten we toen de nieuwe, maar ook ervaren bestuursleden Marjan Lubbers en Mary van Vucht, die al deel eerder deel uitmaakten van het bestuur.

We zaten dus de afgelopen tijd niet bij de pakken neer! Dat gold a fortiori voor onze BinnenBuurten en de Kringen, die ondanks de moeilijke omstandigheden met enige regelmaat bijeenkomsten en activiteiten organiseerden. Hierbij wil ik Betty Schermer, die dit jaar haar tachtigste verjaardag vierde, graag apart noemen. Bij verschillende Kringen is Betty de aanjager, zoals ook bij de WandelKring. Onder haar regie is tijdens de Corona altijd gewandeld, met tweetallen op 1,5 meter; waar een wil is is er met Betty een weg. Nogmaals, we moeten niet bij de pakken neerzitten. Zo wordt er alweer een half jaar enthousiast getafeltennist in het Frans Otten Stadion door de nieuwe Tafeltennis Kring, een sportief initiatief dat in 2022 zeker een succesvol vervolg zal krijgen.

Ondanks de corona, en alle belemmeringen die daaruit voortvloeiden, per saldo dus toch heel wat lichtpuntjes in de afgelopen periode, en dat is juist ook in deze kersttijd (!) heel wat waard.

Net zoals vriendschap, als perspectief, en dan kom ik tot slot uit bij de zoomlezing van Edgar Karssing, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, die hij op 29 maart jl. hield voor ons stadsdorp. Zijn verhandeling over vriendschap en het daarbij behorende perspectief, waarbij ook Aristoteles ten tonele werd gevoerd, raakt de kern van waarvoor ons stadsdorp nu elf jaar geleden is opgericht. Professor Karssing vat zijn verhaal als volgt samen: vriendschap gaat primair uit van ‘wij’ en niet van ‘ik’ of ‘jij’. ‘Wij’ dus, met alle daaraan verbonden waarden die de kwaliteit van de vriendschap bepalen:

– De tijd nemen om samen dingen te doen
– Elkaar het beste wensen
– Toewijding: met zorg en aandacht de ander helpen
– Reciprociteit zonder berekening, én
– Genegenheid

Vriendschap kan, zo laat Karssing goed zien, zich ontwikkelen door samen dingen te doen. Daar is tijd voor nodig. Én inspanning. Op basis van vertrouwen geef je en krijg je, ontwikkel je genegenheid, door oprecht aandacht te hebben voor een ander. Niet alleen rond de kerst, zou ik daaraan willen toevoegen, maar het gehele jaar door.

Vriendschap en het bijbehorende perspectief is een mooi kompas waarop we met ons stadsdorp kunnen varen. Juist ook in deze moeilijke tijd.

En met die intrigerende gedachte wil ik jullie allen, mede namens Marjan, Joris, Mary en Anneke een gezellige kerst en fijne jaarwisseling wensen. Veel plezier!

 

Edgar-Karssing-Vriendschap-2021 Hierbij de link