Kort Verslag Lezing 27 januari l.

Op 27 januari hield Krzysztof Dobrowolski-Onclin voor zo’n 40 leden een lezing – via Zoom – over Krakau. Bij een aantal van de leden was hij al bekend als zeer enthousiaste en inspirerende docent, op de VU, bij de HOVO, en via lezingen. Krzysztof is afgestudeerd in Kunstgeschiedenis en Franse Taal- en letterkunde, in Amsterdam, in Parijs, en in Krakau, en kan over een breed scala van onderwerpen zeer boeiend vertellen.
In een uur tijd nam hij ons mee in het ontstaan en de historie van Krakau. Zo behandelde hij de vroegere en de huidige vorm van de stad, de verschillende (op)delingen van de stad, en de invloed van omringende landen, maar ook van koningen en bisschoppen hierop. In het tweede deel van zijn lezing behandelde hij in detail een aantal historische gebouwen, zoals het koninklijk paleis, de kathedraal, de Mariakerk, de lakenhal, etc.
Door zijn boeiende en meeslepende wijze van vertellen vloog het uur om, en had je het gevoel dat je nog veel meer wilde weten! Na afloop kregen wij dan ook vele enthousiaste reacties.
In de bijlage Infoblad Kraków vindt u een korte samenvatting van zijn lezing.Infoblad Kraków
De volgende ZOOM-lezing van Stadsdorp Zuid zal zijn op woensdag 24 februari van 16 tot 17 uur. Spreker is dan Coen Teulings. Hij was van 2006 tot 2013 directeur van het CPB (Centraal Plan Bureau), en zal het met ons in ieder geval hebben over zijn ideeën met betrekking tot de enorm snel oplopende staatsschuld in deze coronacrisis. SAVE THE DATE!

Samenstelling Evenementencommissie
De Evenementencommissie heeft tot haar verdriet in korte tijd afscheid moeten nemen van twee leden. Door het overlijden van Frans Werners verloren wij een zeer kundige, inspirerende en fijne voorzitter. En onlangs heeft Anneke Huygen haar taken in de commissie aan ons overgedragen. Wij zullen haar veelzijdige, deskundige en energieke bijdrage in de Evenementencommissie heel erg missen. De nieuwe samenstelling van de Evenementencommissie is nu:
Marjan Lubbers (voorzitter), Sjef van Bommel, Theo Pijnappel. Vanuit het bestuur zal Libeth van den Berg contactpersoon zijn.