Kort Verslag Lezing Woensdag 25 November

Op 25 november jl. hield Casper Thomas een (Zoom) lezing voor de leden van StadsdorpZuid. Thema was ‘Amerika na Trump’, een onderwerp waarover Casper Thomas veel kan vertellen als correspondent in Washington voor o.a. De Groene Amsterdammer, het Financieel Dagblad, en programma’s zoals Buitenhof.
Zo’n 40 leden hebben met veel interesse geluisterd naar zijn analyse van het tijdperk Trump, en wat de nieuwe president Joe Biden de wereld te bieden heeft. De lezing spitste zich vooral toe op de mogelijke schade aan het democratische systeem door de regering Trump en of het de nieuwe regering Biden kan lukken om dat tij te keren. Trump heeft weliswaar de presidentsverkiezingen verloren, maar hij probeert nog steeds de democratie in zijn val mee te slepen door de verkiezingsuitslag constant ter discussie te stellen. En daarmee een hele grote groep kiezers- ondanks gebrek aan bewijs – toch achter zich te krijgen en te houden die een heilig geloof hebben dat de verkiezingen ‘gestolen’ zijn. Daarmee is de scheidslijn tussen ‘rood’ en ‘blauw’ alleen maar scherper geworden.
Ook trok Casper de trend door naar Europa: niet alleen in de V.S. is er de behoefte van vele ontevreden kiezers aan een ‘autocratische leider’, maar ook in een aantal landen in Europa zie je deze (ondemocratische) ontwikkeling.
Casper Thomas behandelde de mogelijkheden die verschillende democratische instituties in de V.S. hebben om de democratie weer te versterken. Hoewel Joe Biden ons tot gematigd optimisme kan stemmen in het keren van de door Trump aangebrachte schade, was Casper Thomas toch vrij zorgelijk over de toekomst van Amerika. De scheidslijn tussen ‘rood’ en ‘blauw’ is te groot om in één presidentstermijn te kunnen beslechten.
Na nog enkele vragen van leden sloot hij zijn lezing vanuit Washington af. Wederom een heel boeiend en leerzaam verhaal!
Dit was de laatste lezing in 2020. De Evenementencommissie is zich al ruim aan het beraden over lezingen in 2021 (die voorlopig nog wel via Zoom zullen plaatsvinden).
Mocht u tips, ideeën, wensen omtrent thema’s hebben, aarzel dan niet om ons dit te laten weten via info@stadsdorpzuid.nl.
De Evenementencommissie