Leeskring vier?

Er zijn inmiddels drie leeskringen binnen het Stadsdorp.
Die hebben alle drie aangegeven dat er eigenlijk geen plaats is voor nieuwe leden.
Bij de coördinator van de leeskringen zijn twee namen bekend van mensen die ook graag samen met buurtgenoten willen lezen.
Denkt u er ook over, zou u ook mee willen doen in een leeskring? Geef dat dan door, dan kunnen we bij voldoende belangstelling een vierde leesclub opstarten!
De leden van die nieuwe leesclub daarvan kunnen dan zelf samen kiezen wat voor soort boeken ze willen lezen, en hoe ze de afspraken maken.
De andere drie komen bijvoorbeeld zo om de zes weken bij een van de leden thuis bij elkaar.
Er zijn voorbeelden van leeslijsten die wij gelezen hebben beschikbaar.

Mail naar info@stadsdorpzuid.nl en geef u op dan zorgen we dat u elkaar kunt vinden in de vierde leeskring.