LET OP: de LEZING van 28 oktober is VERPLAATST naar dinsdag 26 oktober, in Apollofirst om 16.00u, met aansluitend een borrel!

Op dinsdag 26 oktober a.s. heeft de Evenementencommissie Geert Timmermans, stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam, bereid gevonden een lezing te verzorgen over de ecologie en biodiversiteit van de gemeente Amsterdam.
Weet u wat er leeft in ons Beatrixpark, langs het ZuiderAmstelkanaal, onder de stoeptegels, in de straat of in uw tuin?:
We gaan het allemaal beluisteren en zien in zijn lezing! Daarin zal hij ingaan op de rijke natuur van Amsterdam, waarom Amsterdam een grote biodiversiteit kent, wat het beleid daarin is en hoe natuur reageert op de kansen in de stad; mede aan de hand van een beeldpresentatie.
Geert Timmermans werd dit jaar benoemd bij de gemeente Amsterdam, en tot Honorary Fellow bij de UvA.
In 1971 schreef Timmermans samen met Martin Melchers al het boekje ‘Haring in het IJ’, dat ging over de wilde natuur in Amsterdam. Dat boekje is nog steeds actueel!
Timmermans is vrijwilliger bij de VAR, de werkgroep vissen, amfibieën en reptielen. Ook doet hij vrijwilligerswerk voor de zoogdierenvereniging, bijv. onderzoek naar de otter en de bever.

Geert Timmermans: ‘In deze tijden van zowel klimaat- als biodiversiteitscrises is het cruciaal, dat wetenschap en overheid de handen ineen slaan, om de stad en de energie crises zo te ontwikkelen, dat tegelijkertijd de biodiversiteit wordt bevorderd.’

Noteer goed de datum: 26 oktober, 16.00!

De Evenementen Commissie